Aktualności

HAPPY EASTER 2018!

2018-04-01 11:00

HAPPY EASTER!!!

O szkole

Ada
https://www.infoidiomas.com/blog/4568/becas-para-escuelas-oficiales-de-idiomas/

Szkoła Języków Obcych ToTu istnieje od 2011 roku i mieści się w Warszawie (Włochy). Nauczamy ponad 30 języków obcych. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
Założycielką szkoły, a zarazem pasjonatką języków obcych jest Ada Kunze – tłumacz, lektor i dyrektorka szkoły. Ukończyła filologię angielską z tytułem magistra. Zna trzy języki obce: angielski, francuski i hiszpański oraz uczy się niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego. Kocha podróże i zwierzęta.

Koło szkoły znajduje sie parking.

ZAPRASZAMY!

 

Regulamin Szkoły Językowej ToTu


Szkoła Językowa ToTu prowadzi kursy nauczania języków obcych,
prowadzi szkolenia w zakresie nauczania języków oraz wykonuje
tłumaczenia na zlecenie firm oraz osób fizycznych.

Zajęcia w Szkole Językowej ToTu prowadzone są w systemie 45, 60,
90 lub 120 minut w tygodniu lub weekendy.

Jeśli Słuchacz zrezygnuje z kursu wcześniej niż przewidziane w umowie,
Szkoła nie zwraca opłaty za kurs.

Liczba Słuchaczy w grupie wynosi nie więcej niż 4 osoby.

Grupa rozpoczyna zajęcia w momencie zgłoszenia się i uiszczenia
pierwszej wpłaty od minimum 2 osób.

Szkoła Językowa ToTu nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane z
winy Słuchacza zajęcia.

Słuchacz zobowiązany jest do poszanowania mienia Szkoły, zgłaszania
wszelkich zauważonych usterek, oraz pokrycia wszelkich kosztów za
zniszczone przez siebie mienie Szkoły.

Po ukończeniu kursu Słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu, określający
uzyskany stopień znajomości języka obcego.

Szkoła Językowa ToTu nie bierze odpowiedzialności za
bezpieczeństwo Słuchacza w drodze do szkoły na zajęcia,
przed zajęciami, oraz po zakończonych zajęciach.

O wszelkich zmianach dokonanych w regulaminie Słuchacz zostanie
poinformowany nie później niż 14 dni od ich ustanowienia.