Aktualności

HAPPY EASTER 2018!

2018-04-01 11:00

HAPPY EASTER!!!

Rodzaje kursów w ToTu

Dla każdego języka obcego oferujemy kursy indywidualne i grupowe (2-4 osób) w każdej grupie wiekowej. Kursy są autorskie i dostosowane do potrzeb słuchaczy.

NOWOŚĆ!!!

Angielski dla lotników

Kursy języka angielskiego lotniczego są przeznaczone dla osób, związanych z lotnictwem i pozwalają na opanowanie fachowej terminologii lotniczej w języku angielskim. Kursy spełniają wymogi JAA i ICAO 4 stawiane dla pilotów, dyspozytorów lotniczych, personelu lotniczego, inżynierów oraz kontrolerów lotu.

Kurs nauczania składa się z 3 części:

Część I – gramatyka i słownictwo. Zadania, sprawdziany, ocena. Po przerobieniu każdego tematu - rozwiązanie testu. Do zdania testu obowiązuje podanie właściwych odpowiedzi na minimum 75% pytań. Czas trwania - 60 godzin;

Część II – listening. Wykorzystywane są nagrania dźwiękowe statków powietrznych w warunkach zwykłych i sytuacjach awaryjnych. Czas trwania – 15 godzin;

Część III – mówienie. Uczestnicy kursu opowiadają o swoich upodobaniach, podróżach, ojczyźnie, lotach, itp. Czas trwania – 10 godzin.

Cele nauczania:

Skuteczna rozmowa telefoniczna/radiotelefoniczna oraz bezpośrednia;

Zrozumiała rozmowa na wspólne, konkretne tematy związane z wykonywaną pracą;

Używanie odpowiednich strategii rozmowy w trakcie wymiany wiadomości informacyjnych, akceptacja i rozwiązanie nieporozumień (np.: powtórzenie, potwierdzenie lub objaśnienie informacji) w kontekście ogólnym lub służbowym;

Łatwa i prawidłowa rozmowa w skomplikowanych lub sporadycznych sytuacjach, zaistniałych podczas wykonania codziennej pracy;

Opanowanie akcentu i dialektu zrozumiałego dla wspólnoty lotniczej.

Informacje i zapisy:

Ada Kunze tel. 698-866-331