Aktualności

HAPPY EASTER 2018!

2018-04-01 11:00

HAPPY EASTER!!!

Kursy - angielski

Szkoła językowa ToTu oferuje kursy:

Kursy przygotowujące do Matury i egzaminu gimnazjalnego:

Oferujemy kursy przygotowujące do matury metodą tradycyjną, wykorzystującą podręczniki przygotowane według wymagań egzaminacyjnych. Zgodnie z wymaganiami egzaminu każdy z kursów podzielony jest na 5 części:

- mówienie,

- pisanie oraz rozumienie tekstu pisanego,

- gramatyka,

- rozumienie ze słuchu,

- nauka przydatnego słownictwa,

- czytanie i rozumienie tekstu czytanego.

Część gramatyczna zawiera zwięzłe i konkretne omówienie kluczowych reguł gramatycznych z programu szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, które według naszych lektorów są dla maturzystów najtrudniejsze i najistotniejsze.

Ćwiczenia z rozumienia tekstu zawierają nie tylko wszystkie typy zadań, ale także różnorodne teksty, strategie czytania, które niewątpliwie ułatwią zrozumienie danego tekstu.

Również, lektorzy zajmuja się praktyką słownictwa, szczególnie do matury ustnej.

Obowiązkowe są pisemne prace domowe, sprawdzane przez lektorów poza godzinami zajęć i omawiane na lekcjach oraz testy sprawdzające postępy w nauce. Końcowy etap nauki zawiera także pisanie poszczególnych części egzaminu na czas.

Kursy przygotowujące do egzaminów CAMBRIDGE:

Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z zakresu General English prowadzonych przez Cambridge ESOL - FCE, CAE, CPE.

Kursy przygotowujące do egzaminów TOEFL, IELTS:

Są to kursy dla pragnących studiowac w USA lub Wielkiej Brytanii.  

Kursy przygotowujące do egzaminów ILEC i TOLES:

 Egzaminy The International Legal English Certificate (ILEC) oraz Test of Legal English Skills (TOLES) oceniają znajomość prawniczego języka angielskiego i sprawdzają następujące umiejętności:

 • posługiwanie się językiem prawniczym stosowanym w światowym handlu;
 • pisanie oficjalnych listów oraz komunikację przy pomocy poczty elektronicznej;
 • tworzenie dokumentów prawnych;
 • poprawne stosowanie struktur gramatycznych (tylko egzamin TOLES);
 • posługiwanie się językiem negocjacji (tylko egzamin TOLES).
 • są przeznaczone dla prawników.

 

Kursy Business English:

Przygotowanie do egzaminów biznesowych Cambridge ESOL: BEC 1, 2, 3 (Business English Certificate Preliminary, Vantage, Higher) oraz BULATS.

Kursy dla dzieci:

Proponujemy kursy dla dzieci metodą Talking Kids.

Przebieg lekcji jest dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych.  Metoda Talking Kids maksymalnie wykorzystuje okresy koncentracji dzieci, zaś aby uniknąć znużenia wprowadzane są elementy zabaw językowych. Nauka wymaga pracy zespołowej, przez co wymusza stosowanie skutecznych form porozumiewania się, w tym komunikacji pozawerbalnej.

Zajęcia mają charakter aktywizująco - twórczy. Potrzeba ruchu typowa dla najmłodszych została spożytkowana dla celów edukacyjnych.

Liczebność grup dziecięcych nauczanych metodą Talking Kids nie  przekracza 10 osób. Najbardziej optymalne z punktu widzenia procesu dydaktycznego są grupy 8 osobowe, gdyż dzieci dosyć często opuszczają zajęcia a przy wyjściowej liczbie 8 przeważnie w lekcji uczestniczy sześcioro dzieci, co jest liczbą idealną dla właściwego przebiegu zajęć. Przy mniejszej liczbie uczestników pogarsza się atmosfera, dzieci muszą odpowiadać na zbyt dużo pytań, co szybko powoduje zmęczenie i znudzenie.

Najkorzystniejsze jest dzielenie dzieci na grupy równolatków, co jednak nie zawsze jest możliwe ze względów organizacyjnych. Bardzo dobrze sprawdzają się grupy 5 i 6-latków razem, 7 i 8-latków oraz 9 i 10-latków. Dopuszczalne jest również połączenie dzieci od 5 do 8 roku życia w jednej grupie, aczkolwiek mogą wówczas wystąpić różnice w tempie przyswajania materiału i dzieci starsze mogą czuć się znudzone powolnością maluchów. Konieczne jest oddzielenie dzieci sprawnie czytających (9 i 10-letnich) od dzieci młodszych ze względu na inny sposób prowadzenia zajęć.

Kształcenie różni się w zależności od wieku dziecka. Podział ten stanowią 2 grupy dzieci:

1)    nieczytające (5-8 rok życia)

2)    czytające

Jako czytające rozumie się dziecko, które czyta (i pisze) PŁYNNIE, dlatego 8-latków uważa się jeszcze jako "nieczytające".

Wyżej wymienione różnice w nauczaniu (i podział w związku z tym na grupy wiekowe) są niewielkie i przede wszystkim polegają na skróconym czasie prowadzenia zajęć. Materiał merytorycznie się nie różni, a krótszy czas zajęć spowodowany jest omijaniem na zajęciach czynności czytania, pożytkuje się go natomiast na powtórki i mówienie.

Rodzice mają możliwość obserwowania zajęć, jeśli sobie tego życzą. Zajęcia prowadzone metodą Talking Kids prowadzone są w odpowiednim tempie, widać zaangażowanie zarówno nauczyciela jak i uczniów, a wszystkie dzieci w równym stopniu uczestniczą w lekcji. Jeśli występują problemy z dyscypliną, obecność rodziców pomaga w rozładowaniu sytuacji

Zajęcia w każdej grupie dziecięcej prowadzi tylko jeden lektor, gdyż dzieci szybko przywiązują się do osób i źle znoszą zmianę prowadzącego (z wyjątkiem okazjonalnych zastępstw).

Metoda ta przynosi rewelacyjne efekty. Nauka języka opiera się na systematycznym wprowadzaniu słownictwa i sukcesywnym jego poszerzaniu na kolejnych spotkaniach poprzez powtarzanie i rozbudowywanie komunikatów językowych.

Zadawanie pytań odbywa się w szybkim tempie. Ma to na celu przyzwyczajenie uczniów do szybkich odpowiedzi, reakcji. Cała lekcja prowadzona jest w języku angielskim. Zajęcia mają na celu podmiotowe traktowanie każdego z naszych najmłodszych słuchaczy.

Obserwowana u dzieci plastyczność artykulatorów mowy pozwala lektorowi pracować nad precyzją fonetyki i akcentu.

Metoda Talking Kids jest dobrym rozwiązaniem dla dzieci mających problemy z pisaniem i czytaniem, ponieważ zakłada poznawanie języka głównie poprzesz słuchanie i powtarzanie. Promuje ona także przede wszystkim włożony w naukę wysiłek, efekty i dobre wyniki, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które potrzebują więcej czasu na opanowanie nowego materiału i muszą włożyć w to więcej wysiłku.

Praca na zajęciach uzupełniana jest poprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz zeszytów ćwiczeń, z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenia nabytych na zajęciach umiejętności.                            

Oprawę do nauczania metodą Talking Kids stanowią poniższe materiały:

 1. Test - tekst,  dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

 2. Test - obrazki, dla dzieci w wieku przedszkolnym;

 3. Wierszyki - tekst, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

 4. Wierszyki - obrazki, dla dzieci w wieku przedszkolnym;

 5. Kolorowe obrazki

 6. Ubieranka - kolorowanka

 7. Dyktanda

 8. Zabawy.

 MAŁE GRUPY DO 4 OSÓB!!!