Aktualności

HAPPY EASTER 2018!

2018-04-01 11:00

HAPPY EASTER!!!

Kursy - francuski

ToTu oferuje kursy języka francuskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i dla każdej grupy wiekowej. Metoda, materiały naukowe oraz intensywność kursu dobrane są do naszych słuchaczy. Gwarantujemy skuteczność w nauce, poprzez małe grupy (2-4 osób) i świetnych lektorów. Oferujemy także zajęcia indywidualne i kursy dla dzieci. W naszej ofercie znajdą Państwo także kursy przygotowujące do egzaminów: maturalnego, gimnazjalnego, 1)DELF i 2)DALF.

1)DELF
Czym jest Diplôme d'études en langue française?

DELF (Diplôme d'études en langue française) to oficjalny międzynarodowy certyfikat języka francuskiego ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uznawany na całym świecie, ważny jest bezterminowo i zaświadcza o umiejętnościach kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego (w piśmie i w mowie).

DELF można zdawać na jednym z 4 poziomów: A1 i A2 (poziom podstawowy) oraz B1 i B2 (poziom samodzielności). Istnieje również wersja DELF junior – przeznaczona dla młodzieży, skonstruowana tak samo jak egzamin dla dorosłych lecz o nieco innej tematyce.

Każdy egzamin składa się z czterech części sprawdzających umiejętności. Egzamin przeprowadzany jest w jednym dniu. Do każdego egzaminu można przystępować dowolną ilość razy.

Egzamin DELF składa się z 4 części:
Rozumienie ze słuchu (od 20 do 30 minut w zależności od poziomu) – odsłuchanie nagrań z taśmy (3-4 nagrania po ok. od 3-10 minut nagrania w zależności od poziomu) na temat codziennego życia i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące odsłuchanego tekstu.
Rozumienie tekstu (od 30 minut do 1h w zależności od poziomu) - udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów dotyczących życia codziennego. W zależności od poziomu otrzymuje się od 3-5 krótkich tekstów, lub 2 dłuższe. Tematyka tekstów zależy od wybranego poziomu.
Wypowiedź pisemna (od 30 minut do 1h w zależności od poziomu) – należy napisać najczęściej 2 teksty na zadane tematy w ściśle określonej formie np. w postaci: krótkiego opowiadania, listu, eseju, recenzji itp.
Wypowiedź ustna (od 10 – 20 minut) – krótka rozmowa na ogólne tematy dotyczące życia codziennego. Czas przygotowania do rozmowy ok. 10 - 30 minut.
Terminy DELF

Egzaminy odbywają się w styczniu i czerwcu.
Testy z DELF

Wszystkie testy, pytania i przykładowe nagrania wykorzystywane podczas egzaminów w poprzednich latach dostępne na stronie: www.ciep.fr.
Oceny i wyniki egzaminu DELF

W każdej z 4 części egzaminu można zdobyć maksymalnie 25 punktów. Egzamin jest zdany kiedy uzyska się 50 punktów łącznie, przy czym z każdej części trzeba uzyskać co najmniej 5 punktów.

2)DALF

Egzamin DALF - Diplôme Approfondi de Langue Français przeprowadzany jest pod patronatem Narodowej Komisji DELF i DALF (Commission Nationale du DELF et du DALF) działającej w ramach CIEP - Centre international d’études pédagogiques. DALF potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomach odpowiadającym poziomom C1 i C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin DALF - Diplôme Approfondi de Langue Français przeprowadzany pod patronatem Narodowej Komisji DELF i DALF działającej w ramach CIEP potwierdza biegłą znajomość języka francuskiego na poziomach odpowiadającym poziomom C1 i C2 w skali CEF Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.Każdy z dwóch poziomów egzaminu DALF jest niezależnym dyplomem, dlatego kandydat przystępujący do egzaminu DALF wybiera odpowiedni dla siebie poziom zaawansowania w momencie rejestracji do egzaminu, tj. DALF C1 lub DALF C2.


DALF C1- sprawny użytkownik języka

Kandydat na poziomie C1 jest w pełni niezależnym użytkownikiem języka. Wyraża się płynnie i spontanicznie. Ma bogaty zasób słownictwa i potrafi dobrać odpowiednie środki wyrazu w zależności od przekazywanych treści. Potrafi napisać lub wygłosić logicznie zbudowany i jasny dyskurs. W pełni panuje nad strukturami językowymi.

Egzamin DALF C1 trwa 4 godziny. Składa się z 4 części, sprawdzających cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Za każdą część egzaminu można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Egzamin jest zadany jeżeli kandydat otrzyma co najmniej 50 punktów (na 100) i minimalnie 5 punktów za każdą część.


DALF C2 – biegły użytkownik języka

Znajomość języka na poziomie C2 charakteryzuje się biegłością, precyzją i trafnością wypowiedzi. Poziom C2 pozwala na używanie języka francuskiego dla celów akademickich i na stanowiskach pracy wymagających jego zaawansowanej znajomości.

Egzamin DALF C2 trwa 3 godz. 30 min. Składa się z dwóch części. W pierwszej części sprawdzana jest umiejętność rozumienia ze słuchu i mówienia, a w drugiej czytania i pisania. Za każdą z części można otrzymać maksymalnie 50 punktów.Egzaminy DALF C1 i C2 zwalniają z egzaminów wstępnych z języka francuskiego na francuskie uniwersytety.

Rejestracja do egzaminów DALF odbywa się bezpośrednio w autoryzowanych ośrodkach.

Więcej informacji na: www.ciep.fr